Wijs

Als je slim bent leer je van je fouten. Als je wijs bent leer je van andermans fouten.