Vooral

Uitgebreid en duidelijk, vooral het aspect dat de risico’s beperkt kunnen blijven.