Taalfouten

Beste Rob, er staan soms best wel taal­fouten in je advertentie. Maar ik realiseer me dat de hele krant vol taalfouten staat.