Vertrouwen

Het live handelen versterkt het vertrouwen.