Verbreed

Mijn gezichtsveld is verbreed door een nieuwe vorm van beleggen te leren kennen.