Ver

Jullie benadrukken een voorzichtigheid, tot hoe ver jullie kunnen gaan.