Transparant

De cursus bleek ten volle transparant. Zo liet Rob onder andere een samenvatting zien van de resultaten zodat ik een serieus idee kreeg van het systeem.