Tijd

Al geruime tijd de advertenties bewaard. Het werd eens tijd, ik word er ook niet jonger op. De cursus was praktisch, duidelijk en ontnuchterend.