Sleutelwoorden

Rob leerde mij dat de sleutelwoorden: Visie, discipline, verant­woordelijk­heid, kennis en daadkracht belang­rijk zijn om te slagen.