Roofdieren

Een van mijn zwakke punten is, dat ik de angst heb om een winnende trade weer zien te vervliegen in verlies. Ik heb mij gewoon voorgenomen om wat meer punten te durven pakken. Daarvoor is geduld nodig. De snelste roofdieren bewegen zich immers vaak langzaam voort. En wie minder fouten maakt, schaakt sterker.