Rendement

Sinds de cursus heb ik een rendement van tussen de 1% en 3% per maand.