Opgedroogd

Als men nooit van de geëffende paden afwijkt, vindt men nooit een nieuwe bron voordat de oude is opgedroogd.