Niet

Daytraden sleept me mee. Ik ben risicovoller dan mijn broer waarmee ik samen handel. Die remt mij af. Voor mij is het een tijdsinvulling die ik alleen niet zou durven.