Moeder

De laatste jaren gaat het behoorlijk en ik heb me aangepast aan de beurstoestanden. Uw systeem werkt en daar ben ik blij om. Ik heb het wat aangepast en naar mijn hand gezet. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast zei mijn vader zaliger altijd.