Kansen

Het grote geld zit niet zozeer in kopen en verkopen, maar meer in het wachten op goede kansen.