Grenzen

Heel bijzonder, leerzaam, alle tijd en ruimte om actief mee te doen. Nu zeg ik van tevoren: dit doe ik, dit zijn mijn grenzen.