Gesprekjes

Hartelijk bedankt voor de ruime mogelijkheid om live mee te kunnen kijken met de handel. Vooral de gesprekjes van andere cursisten erbij doen mij goed. Heb er nieuwe inzichten door gekregen en ben er vooral voorzichtiger door geworden.