Gedegen

Prima, helder, duidelijk en betrokken. Alle ruimte voor vragen stellen en er gedegen op ingaan.