Geamuseerd

Steevast geamuseerd neem ik kennis van uw (vrijwel) dagelijkse advertenties in NRC Handelsblad. De variatie die daarbij wordt aangebracht, verdient alle waardering en verhoogt het leesplezier nog verder. Hulde!