Expert

Ik mag wel stellen dat u als leraar méér dan een expert zijt.