Didactisch

Om een cursus didactisch te laten slagen dient er aan een aantal zaken voldaan te worden. De cursus of de leraar dient:
1 illustratief te zijn;
2 veel herhalingen te bevatten;
3 veel vragen te stellen.
Wat dat betreft is de cursus zeer goed te noemen.