Brij

No nonsense, op de praktijk gebaseerd. Er wordt niet om de brij heen gepraat. Geen onnodige informatie.